Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
LUT-yliopisto (0245904-2)
PL 20, 53851 Lappeenranta
029 446 2111
info(@)lut.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hammaren Terho
Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
040 755 7724
terho.hammaren(@)lut.fi

3. Rekisterin nimi
Ceepos-verkkokauppa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään mm. tilausten toimittamisen, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai
asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien
todentamisen, raportoinnin sekä markkinoinnin vuoksi.
Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi.
Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten
selvitystarpeita varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:
Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, tilaushistoria, käyttäjätunnus ja suoramarkkinointilupa.
Tilausrekisteri: Yhteystiedot, tilatut tuotteet.
Asiakaskortit/-tunnisteet: korttinumero ja pin-tunnus.
Ilmoittautumiset: Ilmoitettavan nimi, yhteystiedot, terveydentila (allergiat ja muut rajoitteet), huoltajan
tiedot.
Postituslistat: Sähköpostiosoite.
Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti. Tilaustiedot
säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti kerran vuodessa. (ei aktiivinen 3 vuoteen) Sähköiset
kuittihistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään kymmenen
vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet
verkkokauppaan. Pääsääntöisenä tietolähteenä ovat verkkokaupan asiakkaat tehdessään tilauksia,
ilmoittautumisia ja maksaessaan verkkomaksujaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin
järjestelmiin, kuten kassajärjestelmä, kirjanpito, laskutus, kulunvalvonta. Maksupalveluntarjoajasta
riippuen tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja
ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ohjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin
käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tiedon
käsittely on rajattu vain verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi. Levyille tallennetut tiedot on suojattu
käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan järjestelmien sekä
verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-suojattuna.
Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston
toimittajalla on pääsy kerätyn tiedon tarkasteluun ja poistamiseen.

10. Henkilötietojen käsittelyn hyväksyminen
Verkkokauppaostosten ja -maksujen tekeminen katsotaan henkilötietojen käsittelyn hyväksynnäksi, eikä
tätä erikseen kuluttajalta vaadita järjestelmän käyttämiseksi. Henkilötietojen tullessa ulkopuolisesta
järjestelmästä henkilötietojen käsittelemisen hyväksyminen hoidetaan verkkokauppajärjestelmän
ulkopuolella.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.
Pyynnöt tulee osoittaa sähköisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.